Keski-Pohjanmaalla julkisia palveluita halutaan käyttää sähköisesti

eKeski-Pohjanmaa hanke toteutti loppuvuodesta 2017 Palvelut ja asiointi -kuntalaiskyselyn, jolla kerättiin näkemyksiä ja kokemuksia julkisten palveluiden toimivuudesta ja asioinnin kehittymistarpeista Keski-Pohjanmaalla. Kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia kaikista alueen kunnista sekä ikä- ja vastaajaryhmistä.

Kuntalaiskyselyn tulokset julkistettiin torstaina 18.1.2018 klo 10:00 Kokkolan kaupungintalolla kokoustila Kaarlelassa.

Selkeä tulos oli, että kaikkia asiointitapoja tarvitaan ja pääosin palveluja halutaan käyttää sähköisesti. Saatavuus ja käyttäjän osaaminen ratkaisevat mitä asiointitapaa kulloinkin käytetään. Kun palvelu on saatavilla sähköisesti, se valitaan ensisijaiseksi tavaksi asioida ja jos sähköinen palvelu on helppokäyttöinen, valitaan se toistekin. Tulokset myös osoittavat mobiilikäytön lisääntyvän, mikä tulee jatkossa huomioida palvelujen tuottamisessa ja saatavuudessa. Lisäksi tietoa, mitä julkisia palveluita on mahdollisuus käyttää videovälitteisesti ja miten ne käytännössä toimivat, tarvitaan.

Lisätietoja kuntakyselyn tuloksista antaa projektipäällikkö Heidi Luomala.

Lue lisää: Palvelut ja asiointi kuntalaiskyselyn tulokset

Jätä kommentti