Osaamista O365-palveluiden käyttöön

Kaustisen seutukunnan kunnat päättivät ottaa O365:n käyttöön yhteisenä työskentely-ympäristönä ja eKeski-Pohjanmaa hanke järjesti kuntien henkilöstölle käyttäjäkoulutusta yhteistyössä Centrian kanssa. Koulutukset toteutettiin hankkeen ”hengen” mukaisesti online. Maalis-huhtikuussa koulutuksia järjestettiin  yhteensä 11 eri toteutusta ja niihin osallistui kunnista yli 100 työntekijää.

Ennen kesää osallistujia pyydettiin arvioimaan koulutuksissa käsiteltyjen asioiden jalkautumista ja siirtymistä työn arkeen:

  • 95 % koki voivansa hyödyntää koulutuksessa käsiteltyjä asioita omassa työssään
  • 89 % mielestä O365:n käyttöönotto tukee organisaatiossa toiminnan kehittämistä ja toimintatapojen uudistamista
  • 63 % koki saaneensa riittävästi tietoa eri käyttötarkoituksista ja -mahdollisuuksista.

Kuntaorganisaatioiden it-asiantuntijoiden ja KaseNet Oy:n kanssa on muodostetun työryhmän kanssa jatketaan O365 käyttöönottoa sekä kehitetään yhteistyössä muita yhteisiä toimintamalleja.