KunTekolta apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan

Alueen kunnat ovat tehneet/tekemässä kuntastrategioita, joihin kaikkiin sisältyy palvelut ja niiden kehittäminen. eKeski-Pohjanmaa hankkeen ohjausryhmässä esitettiin alkuvuodesta toivomus, että hanke järjestäisi kunnille apua erillisten digistrategioiden/-tiekarttojen tekemiseen.

eKeski-Pohjanmaa -hanke neuvotteli KunTeko 2020 -kehittämisohjelman kanssa yhteistyöstä asian edistämiseksi ja huhtikuussa järjestettiin Kokkolassa suunnittelupalaveri. Yhteistyöstä KunTeko-tiimin kanssa oli paikan päällä sekä verkossa keskustelemassa edustajia Soitesta, Kokkolan kaupungilta, Kaustisen seutukunalta sekä Kaustisen ja Toholammin kunnista.

Kehittämistyön tueksi KunTekolla on tarjolla erilaisia palveluita. Kaustisen seutukunta ja Kokkolan kaupunki hakivat sparrausta (ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tehtävä ohjaus ja konsultointi) ja elokuussa järjestetään kuntien henkilöstölle Tartu Digiin -tilaisuus Kannuksessa sekä konsultointipäivä Kokkolan kaupunkiympäristö -toimialalle.

KunTekon projektipäällikkö Maija Ruoho kirjoitti vierailusta Digi haltuun askel askeleelta -jutun.