Kuntien yhteiset digityöpajat starttasivat Kannuksesta

KunTeko-kehittämisohjelma ja eKeski-Pohjanmaa -hanke järjestävät yhdessä kolmen työpajan kokonaisuuden 10/2018 – 1/2019 välisenä aikana. Digityöpajat on tarkoitettu Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien koko henkilöstölle ja jokaiseen työpajaan suositellaan osallistuvan työntekijöitä ja esimiehiä kaikilta toimialoilta. Työpajoissa osallistujia innostetaan rohkeuteen kokeilla asioiden tekemistä uudella asiakaslähtöisellä tavalla.

Osallistujat pohtivat yhdessä digitalisaation hyödyntämistä kunnan, oman työn sekä asiakkaan näkökulmista ja laativat lopuksi organisaatioille digitiekartat. Työpajojen tavoitteena on laatia kunnille toimintasuunnitelmat digitalisaation edistämiseksi sekä tukea toimialojen välistä yhteistyötä ja -kehittämistä.

Ensimmäinen osa kuntien yhteisestä 3 päivän digityöpajakokonaisuudesta järjestettiin keskiviikkona 3.10.2018 Kannuksen työväentalolla. Tilaisuudessa oli kaikkiaan 28 aktiivista oman työn kehittämisestä ja digitalisaation hyödyntämisestä kiinnostunutta osallistujaa yhdeksästä eri organisaatiosta.

Työpajassa käsiteltiin mm. digitaalisuuden mahdollisuuksia ja haasteita eri näkökulmista, digimuutoksen neljää vaihetta, osallistamisen merkitystä ja keinoja muutoksessa sekä digitiekarttakäsitettä. Työpajassa osallistujat saivat käytännön työkaluja kartoitusvaiheeseen ja ohjeet välitehtävän tekemiseen omasta organisaatiosta muodostetun työryhmän kesken.