eKeski-Pohjanmaa ja kuntien yhteinen O365 -kokeilu mukana VM:n kuntakokeilujen arvioinnissa

eKeski-Pohjanmaa hanke on mukana VM:n Digikuntakokeilussa aiheella sähköisen asioinnin kehittäminen kuntapalveluissa, kuntalaislähtöinen palveluiden kehittäminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen.

Syksyllä 2018 on käynnistynyt valtiovarainministeriön digikuntakokeilujen arviointityö. Arviointityössä tuotetaan tietoa digikuntakokeilujen toteutuksen onnistuneisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta, tuloksista ja vaikutuksista sekä saavutetuista opeista. Lisäksi työssä tuetaan kuntia kokeilujen itsearvioinnissa tuottamalla arviointimalleja sekä tuetaan digikuntakokeiluja tulosten ja hyvien toimintatapojen sekä oppien levittämisessä laajemmin kuntakenttään. Arvioinnissa toteutetaan mm. kaikki kokeilukohteet kattava sähköinen kysely, haastatteluja, dokumentti- ja seurantatietojen analysointia sekä työpajoja mm. kokeilujen (itse)arviointimallien laatimiseksi. Arvioinnin toteuttaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta MDI Public Oy.

Osana loka-marraskuussa tehtävää arviointityötä otetaan tarkemman erillistarkastelun kohteeksi neljä kokeilukohdetta ja eKeski-Pohjanmaa hanke/kuntien yhteinen O365 -kokeilu on valittu yhdeksi kohteista kokeilun sisällön perusteella. Erillisarvioinnin kohteille tämä tarkoittaa, että niistä tuotetaan tarkempaa tietoa kokeilujen sisällöstä, tuloksista ja opeista, kokeilun lisäarvosta kunnassa sekä tulosten juurruttamisesta ja levittämisestä. Lisäksi kokeilulle laaditaan arviointimalli ennakoivan vaikuttavuusajattelun mukaisesti.