Digiopastus otettiin Keski-Pohjanmaalla hyvin vastaan

Keväällä 2019 Tartu digiin –kiertue tarjosi yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa maksutonta matalan kynnyksen digitukea kaikenikäisille. Kiertue vieraili Keski-Pohjanmaalla 11 paikkakunnalla ratkomassa ihmisten digipulmia ja auttamassa kädestä pitäen laitteisiin sekä sähköisiin palveluihin liittyvissä digikysymyksissä.

”Sain henkilökohtaista palvelua ja vastaukset juuri minun kysymyksiin.”

Yleisöpalautteen mukaan tapahtumat koettiin erittäin tarpeellisina ja 73 % vastaajista osallistuisi uudelleen vastaavaan tapahtumaan. Kiitettävän kouluarvosanan tapahtumalle antoi 67 % ja monen eri toimijan mukanaolo mainittiin yhtenä mielenkiintoisimmista asioista. Kiitosta annettiin tarjotusta palveluiden käytön henkilökohtaisesta opastuksesta sekä avusta laitteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Kaiken kaikkiaan kiertueella kävi 840 vierailijaa ja maaseudulla tapahtumissa oli keskimäärin 58 kävijää.

 

”Huikeaa nähdä miten ennakkoluulottomasti ja nopeasti seniorit oppivat käyttämään tablettia ja muita mobiililaitteita, kun saavat vähän tukea digiasioinnin ammattilaisilta.

Kiertuekumppanit kertoivat esillä olleiden palveluiden tukeneen hyvin yhteistä digituki -teemaa ja tapahtumien parantaneen sähköisten palveluiden tunnettuutta. Koettiin myös hyvänä, että monta yhteistyökumppania saatiin ”saman katon alle” ja palautteiden mukaan parhainta oli yhdessä tekeminen asiakkaiden kanssa, yhteishenki ja kumppanuus. Kysyttäessä tapahtuman tarpeellisuutta ja onnistumista kokonaisuutena antoivat kumppanit arvosanaksi 8 tai 9.

Sujuva arki edellyttää digiosaamista kaikenikäisiltä kansalaisilta ja nuoret kävivätkin tutustumassa palveluihin osana opintoja tai koulupäivää.  Digitukea tarvitsevien työikäisten tavoittaminen osoittautui haasteelliseksi, sillä valtaosa vierailijoista yli 64 vuotiaita. Koska vaikeakäyttöisyys, riittämättömät välineet tai taidot saattavat estää tai rajoittaa digitaalisten palvelujen käyttöä iästä tai asuinpaikasta riippumatta, pyrkii eKeski-Pohjanmaa hanke verkostojensa avulla löytämään ratkaisuja edistämään myös työikäisten digipalveluiden käyttöä.