Kuntien yhteiset digityöpajat saatu päätökseen

KunTeko-kehittämisohjelman ja eKeski-Pohjanmaa -hankkeen järjestämät 3-päiväiset kuntien yhteiset digityöpajat 3.10.2018 Kannuksessa, 15.11.2018 Halsualla ja 24.1.2019 Kaustisella on saatu päätökseen.

Tilaisuuksiin osallistui kaiken kaikkiaan 40 aktiivista oman työn kehittämisestä ja digitalisaation hyödyntämisestä kiinnostunutta osallistujaa 9 eri organisaatiosta. Keskimäärin osallistujia oli 24 per työpaja.

Hienot kolme päivää takana ja digitalisaation edistäminen jatkuu asia kerrallaan.

Kiitos kaikille osallistuneille ja tsemppiä digikehittämistyöhön!

 

      

Arveluttaako sähköinen asiointi?

Arveluttaako sähköinen asiointi? Tartu digiin!

Tule Tartu digiin -kiertueelle tutustumaan erilaisiin sähköisiin palveluihin ja tapaamaan alueesi palveluntuottajia!

Tarjoamme maksutta mm. henkilökohtaista opastusta sähköisten palveluiden käytössä (esim. miten varaat ajan laboratorioon, miten luet digilehteä, kirjaudut verkkopalveluun tai asioit viranomaisen kanssa) sekä apua laitteisiin liittyvissä digikysymyksissä. Osallistu samalla arvontaan! 

eKeski-Pohjanmaa hankkeen kumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestämä Tartu digiin -kiertue starttasi Kokkolan kaupunginkirjastosta 17.1.2019 klo 12. Avajaistapahtuman juonsi Ernest ”Erkku” Lawson. Oululainen opettaja ja näyttelijä Lawson on tuttu Putouksesta, improryhmä Kolinan riveistä sekä Ylioppilasteatterista. 

Katso avajaistapahtumasta tehty video hankkeen YouTube-kanavalta.

Alla olevista linkeistä saat auki tapahtumajulisteet:

Kokkolassa vko 3-6:

Lestijokilaaksossa vko 7-10:

Perhonjokilaaksossa vko 11-14:

 • to 14.3. klo 12-18 Perhon kirjasto
 • to 21.3. klo 12-18 Halsuan kirjasto
 • to 28.3. klo 12-18 Veteli, Luovasti-työtila
 • to 4.4.klo 12-18 Kaustisen kirjasto

Kiertueella mukana mm. alueen kunnat ja kansalaisopistot, Kela, Poliisi, TE-palvelut, Vero, VRK ja suomi.fi, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, eSeniorit (Eläkeliitto),
Keski-Pohjanmaan kirjapaino/Keskipohjanmaa ja paikallislehdet, KaseNet Oy, Avain Säästöpankki, Osuuspankit, Gigantti, Veikon Kone, MLL, SPR ja Kosti ry/yhteisöklubi SILTA.

Lisätietoja eKeski-Pohjanmaa hankkeen projektipäälliköltä heidi.luomala(a)kase.fi tai 040 182 1989.

Somesta mm. Instragramista tapahtuma löytyy #tartudigiin -tagilla

Matalan kynnyksen digitukikiertue Keski-Pohjanmaalla

Palveluita rakennetaan ensisijaisesti sähköisiksi ja etäpalvelut ovat tulevaisuuden lähipalveluita, jotka tuovat asiantuntija-avun lähelle. Sähköiset palvelut säästävät aikaa ja vähentävät matkustamista, mutta uudistumisen ohella on erittäin tärkeää ehkäistä digitaalista syrjäytymistä. Kukaan ei tiedä digitukea tarvitsevien määrää alueellamme, mutta digipulmat ja tiedontarpeet ovat aina yksilöllisiä.

eKeski-Pohjanmaa hanke järjestää keväällä 2019  Tartu digiin -kiertueen Keski-Pohjanmaalla 11 paikkakunnalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Messutyyppisen tapahtuman paikkakuntakohtaiset kiertuekumppanit ja tarkemmat sisällöt tarkentuvat marras-joulukuun aikana.

Alustava aikataulu klo 12-18:

 1. to 17.1. kanta-Kokkola, kaupunginkirjasto
 2. ke 23.1. Kälviä, kirjasto
 3. to 31.1. Lohtaja, kirjasto
 4. ti 5.2. Ullava, kirjasto
 5. to 14.2. Kannus, kaupunginkirjasto
 6. to 21.2. Toholampi, kirjasto
 7. ti 5.3. Lestijärvi, kirjasto
 8. to 14.3. Perho, kirjasto
 9. to 21.3. Halsua, kirjasto
 10. to 28.3. Veteli, Luovasti-työtila
 11. to 4.4. Kaustinen, kirjasto

Tartu digiin -kiertueella toimijat/kumppanit tarjoavat maksutonta matalan kynnyksen digitukea kaikenikäisille (nuoret, työikäiset ja seniorit) kansalaisille:

 • mahdollisuus tutustua toimijoiden esittelemiin sähköisiin palveluihin
 • mahdollisuus saada toimijoilta henkilökohtaista opastusta sähköiseen asiointiin
 • saada apua yleisiin digiarjen kysymyksiin myös omalla laitteella
 • rohkaistaan kokeilemaan ja kannustetaan asioimaan/tekemään itse

Lisätietoja kiertueesta antaa eKeski-Pohjanmaa hankkeen projektipäällikkö Heidi Luomala, p. 040 182 1989.

eKeski-Pohjanmaa ja kuntien yhteinen O365 -kokeilu mukana VM:n kuntakokeilujen arvioinnissa

eKeski-Pohjanmaa hanke on mukana VM:n Digikuntakokeilussa aiheella sähköisen asioinnin kehittäminen kuntapalveluissa, kuntalaislähtöinen palveluiden kehittäminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen.

Syksyllä 2018 on käynnistynyt valtiovarainministeriön digikuntakokeilujen arviointityö. Arviointityössä tuotetaan tietoa digikuntakokeilujen toteutuksen onnistuneisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta, tuloksista ja vaikutuksista sekä saavutetuista opeista. Lisäksi työssä tuetaan kuntia kokeilujen itsearvioinnissa tuottamalla arviointimalleja sekä tuetaan digikuntakokeiluja tulosten ja hyvien toimintatapojen sekä oppien levittämisessä laajemmin kuntakenttään. Arvioinnissa toteutetaan mm. kaikki kokeilukohteet kattava sähköinen kysely, haastatteluja, dokumentti- ja seurantatietojen analysointia sekä työpajoja mm. kokeilujen (itse)arviointimallien laatimiseksi. Arvioinnin toteuttaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta MDI Public Oy.

Osana loka-marraskuussa tehtävää arviointityötä otetaan tarkemman erillistarkastelun kohteeksi neljä kokeilukohdetta ja eKeski-Pohjanmaa hanke/kuntien yhteinen O365 -kokeilu on valittu yhdeksi kohteista kokeilun sisällön perusteella. Erillisarvioinnin kohteille tämä tarkoittaa, että niistä tuotetaan tarkempaa tietoa kokeilujen sisällöstä, tuloksista ja opeista, kokeilun lisäarvosta kunnassa sekä tulosten juurruttamisesta ja levittämisestä. Lisäksi kokeilulle laaditaan arviointimalli ennakoivan vaikuttavuusajattelun mukaisesti.

Kuntien yhteiset digityöpajat starttasivat Kannuksesta

KunTeko-kehittämisohjelma ja eKeski-Pohjanmaa -hanke järjestävät yhdessä kolmen työpajan kokonaisuuden 10/2018 – 1/2019 välisenä aikana. Digityöpajat on tarkoitettu Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien koko henkilöstölle ja jokaiseen työpajaan suositellaan osallistuvan työntekijöitä ja esimiehiä kaikilta toimialoilta. Työpajoissa osallistujia innostetaan rohkeuteen kokeilla asioiden tekemistä uudella asiakaslähtöisellä tavalla.

Osallistujat pohtivat yhdessä digitalisaation hyödyntämistä kunnan, oman työn sekä asiakkaan näkökulmista ja laativat lopuksi organisaatioille digitiekartat. Työpajojen tavoitteena on laatia kunnille toimintasuunnitelmat digitalisaation edistämiseksi sekä tukea toimialojen välistä yhteistyötä ja -kehittämistä.

Ensimmäinen osa kuntien yhteisestä 3 päivän digityöpajakokonaisuudesta järjestettiin keskiviikkona 3.10.2018 Kannuksen työväentalolla. Tilaisuudessa oli kaikkiaan 28 aktiivista oman työn kehittämisestä ja digitalisaation hyödyntämisestä kiinnostunutta osallistujaa yhdeksästä eri organisaatiosta.

Työpajassa käsiteltiin mm. digitaalisuuden mahdollisuuksia ja haasteita eri näkökulmista, digimuutoksen neljää vaihetta, osallistamisen merkitystä ja keinoja muutoksessa sekä digitiekarttakäsitettä. Työpajassa osallistujat saivat käytännön työkaluja kartoitusvaiheeseen ja ohjeet välitehtävän tekemiseen omasta organisaatiosta muodostetun työryhmän kesken.

 

       

 

Etäterveys- ja sosiaalipalvelut asiakkaille videopuhelun/chatin kautta

Soiten digityöryhmä ja eKeski-Pohjanmaa -hanke järjestävät yhdessä VideoVisit Oy:n kanssa Soiten henkilöstölle perehdytys-/infotilaisuuden perjantaina 26.10.2018.

Tilaisuudessa esitellään VideoVisit -palvelun toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä erilaisissa etäpalvelutilanteissa.Osallistujat pääsevät tutustumaan VideoVisitillä toteutettaviin etävastaanotto ja -kuntoutus sekä asiakkaan kotiin tuotaviin palveluihin. Lisäksi VideoVisit soveltuu hyvin moniammatillisten verkostotapaamisten ja etäkoulutusten järjestämiseen.

 

Vapaaehtoiset eSeniorit antavat digitukea ikäihmisille

Hanke esitteli loppuvuodesta 2017 tekemänsä kuntalaiskyselyn tulokset Soiten johtoryhmälle ja digityöryhmälle tammikuussa. Tulosten perusteella Soite nosti yhdeksi sähköisten palveluiden kehittämiskohteeksi digituen antamisen ikäihmisille omalla toiminta-alueellaan ja helmikuussa Soiten ennakoivat avopalvelut aloitti toiminnan suunnittelun yhteistyössä alueen eläkejärjestöjen, Silta yhteisöklubi/Kosti ry:n ja eKeski-Pohjanmaa hankkeen kanssa.

eSeniorit toiminnan tavoitteena on ikäihmisten ohjaaminen Soiten alueen kunnissa mahdollisimman matalan kynnyksen kautta esim. sähköpostin, älypuhelinten ja erilaisten sähköisten palveluiden käyttöön. Opastus sähköisten älylaitteiden käyttöön ja perehdyttäminen some-kanaviin sekä Soiten sähköisiin palveluihin tapahtuu vertaistuella. Ensin koulutetaan vapaaehtoiset vertaisohjaajat, jotka puolestaan jalkautuvat kuntien alueille opastamaan ikäihmisiä sähköisten palveluiden käytössä. Toiminta perustuu puhtaasti toimijoiden ja osallistujien omaan vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoa toiminnasta ja opastuspaikoista löytyy Soiten sivuilta.

 

KunTekolta apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan

Alueen kunnat ovat tehneet/tekemässä kuntastrategioita, joihin kaikkiin sisältyy palvelut ja niiden kehittäminen. eKeski-Pohjanmaa hankkeen ohjausryhmässä esitettiin alkuvuodesta toivomus, että hanke järjestäisi kunnille apua erillisten digistrategioiden/-tiekarttojen tekemiseen.

eKeski-Pohjanmaa -hanke neuvotteli KunTeko 2020 -kehittämisohjelman kanssa yhteistyöstä asian edistämiseksi ja huhtikuussa järjestettiin Kokkolassa suunnittelupalaveri. Yhteistyöstä KunTeko-tiimin kanssa oli paikan päällä sekä verkossa keskustelemassa edustajia Soitesta, Kokkolan kaupungilta, Kaustisen seutukunalta sekä Kaustisen ja Toholammin kunnista.

Kehittämistyön tueksi KunTekolla on tarjolla erilaisia palveluita. Kaustisen seutukunta ja Kokkolan kaupunki hakivat sparrausta (ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tehtävä ohjaus ja konsultointi) ja elokuussa järjestetään kuntien henkilöstölle Tartu Digiin -tilaisuus Kannuksessa sekä konsultointipäivä Kokkolan kaupunkiympäristö -toimialalle.

KunTekon projektipäällikkö Maija Ruoho kirjoitti vierailusta Digi haltuun askel askeleelta -jutun.

Osaamista O365-palveluiden käyttöön

Kaustisen seutukunnan kunnat päättivät ottaa O365:n käyttöön yhteisenä työskentely-ympäristönä ja eKeski-Pohjanmaa hanke järjesti kuntien henkilöstölle käyttäjäkoulutusta yhteistyössä Centrian kanssa. Koulutukset toteutettiin hankkeen ”hengen” mukaisesti online. Maalis-huhtikuussa koulutuksia järjestettiin  yhteensä 11 eri toteutusta ja niihin osallistui kunnista yli 100 työntekijää.

Ennen kesää osallistujia pyydettiin arvioimaan koulutuksissa käsiteltyjen asioiden jalkautumista ja siirtymistä työn arkeen:

 • 95 % koki voivansa hyödyntää koulutuksessa käsiteltyjä asioita omassa työssään
 • 89 % mielestä O365:n käyttöönotto tukee organisaatiossa toiminnan kehittämistä ja toimintatapojen uudistamista
 • 63 % koki saaneensa riittävästi tietoa eri käyttötarkoituksista ja -mahdollisuuksista.

Kuntaorganisaatioiden it-asiantuntijoiden ja KaseNet Oy:n kanssa on muodostetun työryhmän kanssa jatketaan O365 käyttöönottoa sekä kehitetään yhteistyössä muita yhteisiä toimintamalleja.

Keski-Pohjanmaalla julkisia palveluita halutaan käyttää sähköisesti

eKeski-Pohjanmaa hanke toteutti loppuvuodesta 2017 Palvelut ja asiointi -kuntalaiskyselyn, jolla kerättiin näkemyksiä ja kokemuksia julkisten palveluiden toimivuudesta ja asioinnin kehittymistarpeista Keski-Pohjanmaalla. Kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia kaikista alueen kunnista sekä ikä- ja vastaajaryhmistä.

Kuntalaiskyselyn tulokset julkistettiin torstaina 18.1.2018 klo 10:00 Kokkolan kaupungintalolla kokoustila Kaarlelassa.

Selkeä tulos oli, että kaikkia asiointitapoja tarvitaan ja pääosin palveluja halutaan käyttää sähköisesti. Saatavuus ja käyttäjän osaaminen ratkaisevat mitä asiointitapaa kulloinkin käytetään. Kun palvelu on saatavilla sähköisesti, se valitaan ensisijaiseksi tavaksi asioida ja jos sähköinen palvelu on helppokäyttöinen, valitaan se toistekin. Tulokset myös osoittavat mobiilikäytön lisääntyvän, mikä tulee jatkossa huomioida palvelujen tuottamisessa ja saatavuudessa. Lisäksi tietoa, mitä julkisia palveluita on mahdollisuus käyttää videovälitteisesti ja miten ne käytännössä toimivat, tarvitaan.

Lisätietoja kuntakyselyn tuloksista antaa projektipäällikkö Heidi Luomala.

Lue lisää: Palvelut ja asiointi kuntalaiskyselyn tulokset