KunTekolta apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan

Alueen kunnat ovat tehneet/tekemässä kuntastrategioita, joihin kaikkiin sisältyy palvelut ja niiden kehittäminen. eKeski-Pohjanmaa hankkeen ohjausryhmässä esitettiin alkuvuodesta toivomus, että hanke järjestäisi kunnille apua erillisten digistrategioiden/-tiekarttojen tekemiseen.

eKeski-Pohjanmaa -hanke neuvotteli KunTeko 2020 -kehittämisohjelman kanssa yhteistyöstä asian edistämiseksi ja huhtikuussa järjestettiin Kokkolassa suunnittelupalaveri. Yhteistyöstä KunTeko-tiimin kanssa oli paikan päällä sekä verkossa keskustelemassa edustajia Soitesta, Kokkolan kaupungilta, Kaustisen seutukunalta sekä Kaustisen ja Toholammin kunnista.

Kehittämistyön tueksi KunTekolla on tarjolla erilaisia palveluita. Kaustisen seutukunta ja Kokkolan kaupunki hakivat sparrausta (ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tehtävä ohjaus ja konsultointi) ja elokuussa järjestetään kuntien henkilöstölle Tartu Digiin -tilaisuus Kannuksessa sekä konsultointipäivä Kokkolan kaupunkiympäristö -toimialalle.

KunTekon projektipäällikkö Maija Ruoho kirjoitti vierailusta Digi haltuun askel askeleelta -jutun.

Osaamista O365-palveluiden käyttöön

Kaustisen seutukunnan kunnat päättivät ottaa O365:n käyttöön yhteisenä työskentely-ympäristönä ja eKeski-Pohjanmaa hanke järjesti kuntien henkilöstölle käyttäjäkoulutusta yhteistyössä Centrian kanssa. Koulutukset toteutettiin hankkeen ”hengen” mukaisesti online. Maalis-huhtikuussa koulutuksia järjestettiin  yhteensä 11 eri toteutusta ja niihin osallistui kunnista yli 100 työntekijää.

Ennen kesää osallistujia pyydettiin arvioimaan koulutuksissa käsiteltyjen asioiden jalkautumista ja siirtymistä työn arkeen:

  • 95 % koki voivansa hyödyntää koulutuksessa käsiteltyjä asioita omassa työssään
  • 89 % mielestä O365:n käyttöönotto tukee organisaatiossa toiminnan kehittämistä ja toimintatapojen uudistamista
  • 63 % koki saaneensa riittävästi tietoa eri käyttötarkoituksista ja -mahdollisuuksista.

Kuntaorganisaatioiden it-asiantuntijoiden ja KaseNet Oy:n kanssa on muodostetun työryhmän kanssa jatketaan O365 käyttöönottoa sekä kehitetään yhteistyössä muita yhteisiä toimintamalleja.

Keski-Pohjanmaalla julkisia palveluita halutaan käyttää sähköisesti

eKeski-Pohjanmaa hanke toteutti loppuvuodesta 2017 Palvelut ja asiointi -kuntalaiskyselyn, jolla kerättiin näkemyksiä ja kokemuksia julkisten palveluiden toimivuudesta ja asioinnin kehittymistarpeista Keski-Pohjanmaalla. Kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia kaikista alueen kunnista sekä ikä- ja vastaajaryhmistä.

Kuntalaiskyselyn tulokset julkistettiin torstaina 18.1.2018 klo 10:00 Kokkolan kaupungintalolla kokoustila Kaarlelassa.

Selkeä tulos oli, että kaikkia asiointitapoja tarvitaan ja pääosin palveluja halutaan käyttää sähköisesti. Saatavuus ja käyttäjän osaaminen ratkaisevat mitä asiointitapaa kulloinkin käytetään. Kun palvelu on saatavilla sähköisesti, se valitaan ensisijaiseksi tavaksi asioida ja jos sähköinen palvelu on helppokäyttöinen, valitaan se toistekin. Tulokset myös osoittavat mobiilikäytön lisääntyvän, mikä tulee jatkossa huomioida palvelujen tuottamisessa ja saatavuudessa. Lisäksi tietoa, mitä julkisia palveluita on mahdollisuus käyttää videovälitteisesti ja miten ne käytännössä toimivat, tarvitaan.

Lisätietoja kuntakyselyn tuloksista antaa projektipäällikkö Heidi Luomala.

Lue lisää: Palvelut ja asiointi kuntalaiskyselyn tulokset

Palvelut ja asiointi -kuntalaiskysely

Sähköiset palvelut ovat osa tulevaisuuden kunnan arkipäivää ja menestystä.
Siksi on erittäin tärkeää tuottaa palvelut niin, että niistä on hyötyä ja niitä osataan käyttää.

Mielipiteesi on tärkeä!

Auta kehittämään Keski-Pohjanmaan kunnallisia ja julkisia palveluita sekä
etäasiointia kertomalla millaisia kokemuksia ja odotuksia Sinulla on
klikkaamalla osoitteeseen

 http://bit.ly/2xngury (suomeksi)

http://bit.ly/2zlNzsd (på svenska)

tai

lukemalla seuraava QR-koodi:

Kiitos vastauksistasi jo etukäteen.
Vastausaikaa on 30.11.2017 saakka.

Tämä sama kysely on löydettävissä myös Keski-Pohjanmaan kuntien verkko- ja FaceBook -sivuilta
sekä kuntatiedotteista ja ilmoitustauluilta.

Lisätietoja kyselystä antaa projektipäällikkö heidi.luomala(at)kase.fi

 

 

26.10.2017 Ihminen keskiössä – asiakaslähtöisen etäpalvelun edistäminen Soitessa -seminaari

eKeski-Pohjanmaa hankkeen toimesta järjestettiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalan auditoriossa torstaina 26.10.2017 Ihminen keskiössä – asiakaslähtöisen etäpalvelun edistäminen Soitessa -seminaari.

Tilaisuuteen oli kutsuttu Soiten terveydenhuollon asiantuntijoita sekä luottamushenkilöitä. Paikan päällä oli lähes kuusikymmentä osallistujaa ja lisäksi tilaisuutta seurasi 11 henkilöä verkon kautta. Tilaisuuden tallennetta on mahdollisuus katsoa jälkikäteen hankkeen YouTube-kanavalla.

Seminaarin tarkoituksena oli innostaa osallistujia edistämään digitalisaatiota sekä kehittämään sähköisiä palveluita ja etäasiointia Keski-Pohjanmaalla. Etäpalvelun mahdollisuuksista ja kokemuksista olivat luennoimassa Tornionlaakson terveydenhoidon asiantuntijat Elisabet Eero, Chief Operational Officer ja Jari Havela, Dr General Practitioner & Medical Advisor. Lisäksi toimialuejohtaja Eija Kellokoski-Kari ja vastaanottopalvelujen palvelualuejohtaja Annika Ollikainen kertoivat digitalisaation hyödyntämisestä ja etäpalveluiden tulevaisuudesta Soitessa.

Esitysaineistot:

 

Hankkeen YouTube-kanava avattu

eKeski-Pohjanmaa -hanke on avannut oman YouTube-kanavan, jonne ladataan toimintaa esitteleviä videoita ja välitetään tapahtumia suoratoistona (live-stream):

 

 

20.9. 2017 Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden tukena -tilaisuus

Keskiviikkona 20.9.2017 hanke järjesti yhteistyössä Valtiovarainministeriön ja Keski-Pohjanmaan liiton kanssa Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden tukena -tilaisuuden Toholammilla. Tilaisuuteen osallistui viitisenkymmentä maakuntauudistuksesta ja sähköisen asioinnin kehittämisestä kiinnostunutta.

Ohjelmassa oli asiaa mm. yhteispalvelusta valtakunnallisesti, maakuntauudistuksesta ja yhteispalvelun alueellisesta edistämisestä, digitalisaation keskeisistä teemoista, kokeilukulttuurista sekä oppien jakamisesta. Esityksissä oli mukana case-esimerkkejä sekä videoita havainnollistamassa tapahtuneita ja tulevia muutoksia. Digitalisaation edistämisestä ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksista alueella olivat keskustelemassa ja kommentoimassa mm. Kannuksen kaupunginjohtaja Terttu Korte, Kaustisen kunnan sivistysjohtaja Henry Paananen ja Kokkolan kaupungin viestintäpäällikkö Virpi Viertola

Esitysaineistot:

Tilaisuuteen osallistujat tekivät konkreettisia lupauksia sähköisten
työkalujen hyödyntämisestä sekä toimenpiteistä, joilla edistetään digitalisaatiota
ja sähköisten palvelujen/palvelukanavien kehittämistä.